skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Zorgboerderij Stal van Zundert biedt dagbesteding aan jongeren en volwassenen met een psychosociale en/of verstandelijke beperking of mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in deze maatschappij. Dit wordt gedaan op een veilig landelijk terrein met veel bewegingsvrijheid, stallen en verschillende dieren. Er wordt deskundige begeleiding geboden in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht voor een ieder zijn mogelijkheden.

Bij Zorgboerderij Stal van Zundert wordt er gewerkt vanuit de visie dat het belangrijk en waardevol is iets te betekenen voor de medemens.
De begeleiding bij Zorgboerderij Stal van Zundert is gericht op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van iemand. Er wordt een niet-therapeutische sfeer nagestreefd.

De begeleiders bij Stal van Zundert bieden een veilige omgeving waarin de deelnemers zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling krijgen de deelnemers op hun eigen niveau zoveel mogelijk vrijheden en verantwoordelijkheden. Wij werken vooral vraaggericht waardoor we de activiteiten aanpassen naar behoefte, interesse en mogelijkheden van de cliënt.
Door de diversiteit aan doelgroepen bij Zorgboerderij Stal van Zundert leert ieder dat iedereen bijzonderheden, mogelijkheden en onmogelijkheden heeft. De deelnemers worden zo begeleid dat de verschillende deelnemersgroepen een positieve invloed op elkaar hebben.

Zinvol bezig zijn met arbeid, binnen ieders mogelijkheden, vinden wij een goede vorm van dagbesteding. Het kan een mens aanzetten tot nieuw gedrag en grotere zelfwaardering. Het verkrijgen van ritme en structuur, gezond worden en blijven, het opdoen van sociale contacten en het verkrijgen en behouden van sociale, motorische en arbeidsmatige vaardigheden zijn belangrijke doelen bij het werken bij Zorgboerderij Stal van Zundert.

Volg hier de zorgboerderij op Facebook

Deelnemers en activiteiten:

Zorgboerderij Stal van Zundert biedt individuele begeleiding, groepsbegeleiding en dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met bijvoorbeeld:

Een verstandelijke beperking,
Een lichte lichamelijke beperking,
Psychische of psychiatrische problemen
Een stoornis in het autistische spectrum
Jeugdzorg
MCDD/Angststoornissen
Hechtingsstoornis
ADHD
Een grote afstand tot de arbeidsmarkt
Een burn-out
Niet aangeboren hersenletsel
Ouderen met lichte dementie
Sociale activering aan langdurig werkzoekenden

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie:

Wij zijn lid van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Hiermee garanderen wij dat onze zorg is gewaarborgd en wanneer er klachten of geschillen zijn kunnen wij en u gebruik maken van een onpartijdige klachtencommissie. Ook is er een vertrouwenspersoon bereikbaar via deze coöperatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.czmn.nl

Back To Top