skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Wie zijn wij

Zorgboerderij Stal van Zundert is het bedrijf van Wilfried en Astrid van Zundert. Samen met een jong team begeleiders bieden zij zorg en begeleiding aan op hun landelijke terrein in Ermelo. Astrid en Wilfried hebben jaren lang ervaring in de zorg, onder andere door het gezinshuis wat zij samen vanaf 2006 runnen. Vanaf 2009 hebben zij de manege overgenomen waarna zij gestart zijn met het aanbieden van dagbesteding voor kinderen in de weekenden en vakanties, dit is in de loop van de jaren uitgebreid naar volledige Zorgboerderij waar dagbesteding wordt geboden aan jong en oud. Zij zijn in het bezit van een diploma van een zorggerichte opleiding en volgen regelmatig beroepsgerelateerde lezingen en cursussen.

Ook de medewerkers van Stal van Zundert zijn in het bezit van een diploma of zijn hier mee bezig, daarnaast is er ook een gediplomeerd paardrijd instructrice aanwezig en zijn de medewerkers in het bezit van een rijbewijs.

Missie en visie

Missie

Zorgboerderij Stal van Zundert biedt dagbesteding aan jongeren en volwassenen met een psychosociale en/of verstandelijke beperking of mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in deze maatschappij. Dit wordt gedaan op een veilig landelijk terrein met veel bewegingsvrijheid, stallen en verschillende dieren. Er wordt deskundige begeleiding geboden in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht voor een ieder zijn mogelijkheden.

 

Ieder mens is welkom op Zorgboerderij Stal van Zundert, ongeacht huidskleur, geloof, achtergrond, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ieders achtergrond en levensovertuiging dient gerespecteerd te worden. Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft.

Visie

Zorgboerderij Stal van Zundert beoogt mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven, een mogelijkheid te geven op een constructieve manier op de zorgboerderij te werken aan terugkeer in de maatschappij. Met het werken/spelen bij Zorgboerderij Stal van Zundert willen wij jongeren en ouderen helpen met het vinden van een gewaardeerde plek in de maatschappij. De begeleiding op Zorgboerderij Stal van Zundert zal op die toekomst gericht zijn.

Bij Zorgboerderij Stal van Zundert wordt er gewerkt vanuit de visie dat het belangrijk en waardevol is iets te betekenen voor de medemens.
De begeleiding bij Zorgboerderij Stal van Zundert is gericht op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van iemand. Er wordt een niet-therapeutische sfeer nagestreefd.

De begeleiders bij Stal van Zundert bieden een veilige omgeving waarin de deelnemers zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling krijgen de deelnemers op hun eigen niveau zoveel mogelijk vrijheden en verantwoordelijkheden. Wij werken vooral vraaggericht waardoor we de activiteiten aanpassen naar behoefte, interesse en mogelijkheden van de cliënt. Dit doen wij in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht.

Door de diversiteit aan doelgroepen bij Zorgboerderij Stal van Zundert leert ieder dat iedereen bijzonderheden, mogelijkheden en onmogelijkheden heeft. De deelnemers worden zo begeleid dat de verschillende deelnemersgroepen een positieve invloed op elkaar hebben.

Stichting Klim

Zorgboerderij Stal van Zundert wordt ondersteund door Stichting KLIM.

Stichting KLIM staat voor:
Kinderen en jongeren (in een)
Landelijke omgeving (krijgen)
Individuele aandacht (en)
Mogelijkheden tot ontwikkeling.

Deze stichting heeft als doel het bevorderen en stimuleren van materiële en immateriële hulp ten behoeve van de opvang van kinderen/jongeren met psychosociale noden en/of verstandelijke beperking en alles wat hiermee verband houdt. Dit wordt gedaan door middel van het werven van sponsoring, giften, donaties en schenkingen. Naast subsidie wordt geprobeerd gelden te verwerven via lokale en regionale sponsoren en bevolking. Zij zijn altijd op zoek naar donateurs die Stal van Zundert willen ondersteunen of dingen willen sponsoren. Zo hebben wij door deze stichting onder andere onze ezel Puk mogen ontvangen en ook de vogelnestschommel, het waterspeeltoestel, de WII spelcomputer en het afdak zijn door deze stichting gerealiseerd. Natuurlijk blijven er altijd wensen en ontwikkelingsmogelijkheden over en kan Stichting KLIM altijd meer donateurs gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingklim.nl

Back To Top