skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

“De Start”

Ontwikkelhuis/ Fasehuis “De Start” is een onderdeel van Zorgboerderij van Zundert en is bedoeld voor 24 uursverblijf wonen aan jongeren in de leeftijd van 16 jaar -23 jaar.

Bij de inzet van een ontwikkelhuis/fasehuis gaat het om hulpverlening aan jongeren die zelfstandig willen gaan leven maar om bepaalde redenen en oorzaken dit nog niet kunnen.

  • Jongeren die nog uit huis geplaatst moeten worden en waar de voorkeur heeft een zelfstandigheidstraject te gaan volgen in plaats van plaatsing in een gezinshuis of leefgroep.
  • Jongeren die doorstromen uit een gezinshuis of residentiele groep behoren ook tot de beoogde doelgroep.

“De Start” betreft een residentiele module voor maximaal 10 jongeren. Er wordt gewerkt in verschillende fases. De jongeren wonen samen in één huis, waar zij ondersteuning en hulp geboden krijgen bij het leren zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor de effecten hiervan. Iedere jongere heeft een eigen appartement met wc/douche en keukenblok. Vijf appartementen hebben een eigen voordeur en vijf hebben dat niet.

Astrid en Wilfried bieden samen met pedagogische medewerkers 24 uur, 7 dagen in de week begeleiding. Zij hebben jarenlang ervaring in het opvoeden en begeleiden van jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Zij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar voor een ieder die op hun terrein komt en woont.

De Start heeft als visie dat jongeren deel moeten nemen aan (sociale)activiteiten die het zelfstandig wonen en leven met zich meebrengt. Uitgangspunt is dat jongeren en hun ouders/familie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er wordt vanuit die reden gewerkt vanuit de contextuele en systeemgerichte benadering, waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op het realiseren van een nieuw evenwicht met het gezin van herkomst.

Het uitgangspunt is om de ouders bij de begeleiding van de jongere te betrekken en hen inzicht te geven dat zij uit hoofde van het ouderschap verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de jongere ook in deze levensfase van het kind.

In het ontwikkelhuis fasehuis heerst rust, is structuur en zijn de afspraken duidelijk.

Back To Top