skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Logeerhuis bij Zorgboerderij Stal van Zundert

Zorgboerderij Stal van Zundert heeft twee logeerhuizen die beiden gevestigd zijn in Ermelo aan het terrein van de zorgboerderij. Het logeren wordt georganiseerd binnen een gezinssetting. Wat houdt een gezins-logeerhuis in? Kort gezegd zijn het twee gezinswoningen waarin een gezin woont. Het speciale aan gezins-logeerhuis is dat de logeerouder altijd aanwezig is, hij/zij woont er immers.

De logés hebben dan ook altijd te maken met dezelfde mensen wat veel rust en stabiliteit geeft. Het logeren gebeurt dus bij deze gezinnen in huiselijke sfeer.

 

Wat verder bijzonder en noemenswaardig is dat het gaat om een familie zorginstelling.

Dat heeft de volgende kenmerken:

-Saamhorigheid en verbondenheid

-Korte lijnen, snel schakelen, altijd bereikbaar en beschikbaar voor elkaar.

-Continuïteit geborgd door familie.

 

In de logeerhuizen doen we de normale dingen die in veel andere huishoudens ook gebeuren zoals : samen eten, een spelletje aan tafel, koekjes bakken,  een dagje uit zoals: een keer naar de film, of lekker wandelen in het bos. Op zaterdag en in vakanties wordt er gebruik gemaakt van de dagbesteding op de zorgboerderij. Naast de gezellige en ontspannen sfeer wordt er niet te veel afgeweken van de dagelijkse structuur die doordeweeks gecreëerd wordt. Hierdoor wordt het ritme waar de kinderen in zitten zoveel mogelijk behouden. We vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders/verzorgers, zodat de overdracht zo zorgvuldig mogelijk blijft.

Wij besteden veel aandacht aan onze logees en zorgen voor een goede structuur en regelmaat. Uiteraard is dit bedoeld om een goede sfeer te creëren maar ook om de ontwikkeling van onze logees te stimuleren. Omdat we de groepen klein houden is er bij ons heel veel mogelijk.

 

Doelen

De doelen worden afgestemd en opgesteld door ouders, verzorgers, CJG medewerkers en of de medewerkers van de jeugdbescherming.

 

Enkele voorbeelden van doelen zijn:

-Kinderen/jongeren worden gestimuleerd een dag/nacht ritme te houden met een structuur aan activiteiten overdag.

-Kinderen/jongeren hebben een passende vrijetijdsbesteding.

-Er is ontlasting van de thuissituatie, waardoor overbelasting voorkomen kan worden.

-Kinderen/jongeren worden gestimuleerd te groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
-Kinderen/jongeren worden gestimuleerd te groeien in hun motorische ontwikkeling.

-Kinderen/jongeren worden gestimuleerd te groeien in hun zelfredzaamheid.

 

 

Wij proberen zo transparant en open mogelijk te werken dat betekend dat wij de hulp van ouders/verzorgers inroepen als we problemen tegen komen in de begeleiding met een kind. Het zorgen voor kinderen is onze passie en wij doen er alles aan om dit op een liefdevolle, professionele en betrokken manier over te brengen aan de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Back To Top