skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Wij zijn Wilfried en Astrid van Zundert en sinds 2006 vormen wij met onze drie eigen kinderen een gezinshuis. Tot juli 2009 hebben we dit in loondienst kunnen doen, maar in 2009 zijn we verder gegaan als ondernemers.

In en om gezinshuis van Zundert zijn veel dieren. Paarden, honden, schapen, kippen, hangbuikzwijntjes ,konijntjes en een ezel. Naast het gezinshuis hebben wij ook een mentorhuis, zorgboerderij en een logeerhuis.

Onze missie en visie

De kracht van ons gezinshuis is dat de jongeren kunnen opgroeien in een gezin. De kracht van het gewone leven. Als het niet anders kan en een kind moet uit huis geplaatst worden, willen wij er staan. Direct zonder bureaucratische onzin. Wij willen jongeren die om wat voor reden dan ook in ons gezinshuis moeten gaan wonen een veilige en stabiele woonsituatie geven. Een plek waar jongeren verder kunnen met hun persoonlijke ontwikkeling.

• Dit doen wij door iedere jongere te respecteren in wie hij is of waar hij vandaan komt.
• Wij vinden het belangrijk dat een jongere een eigenheid heeft of ontwikkelt.
• We proberen iedere jongere zo zelfstandig als mogelijk te maken.

Wij bieden een gezellig, betrokken en warm thuis met ruimte voor ieder zijn individuele behoefte en ontwikkelingskansen. Heel belangrijk vinden wij een goede samenwerking met biologisch ouders. Jongeren en hun ouders mogen van ons verwachten dat we kritisch zijn op ons eigen handelen en continu ons handelen ontwikkelen en professionaliseren.

“Wij doen dingen samen als het kan en apart als het moet”

Vertrouwenspersoon

In ons gezinshuis is ook een vertrouwenspersoon betrokken.

Haar naam is Jolande Troost.

Je kunt haar bellen:

06-53 88 65 43 of 026-3842826

Of mailen YolandeTroost@zorgbelanggelderland

Je mag het 06 nummer ook gebruiken om te appen.

Klachtenprocedure

Hoewel wij ons uiterste best doen om alles binnen het gezinshuis goed te laten verlopen kan het zo zijn dat er een reden ontstaat om een klacht in te dienen. Het liefst bespreken wij de klacht zelf met je, zodat we jou onvrede zo snel mogelijk op kunnen lossen. Je kan ook je klacht bespreken met Debby Nillesen, de vertrouwenspersoon. Zij kan jou ook ondersteunen en weet precies waar je moet zijn in de jeugdzorg.

Intermetzo
Ben je in het gezinshuis gekomen via Intermetzo en heb je een klacht?

Je kunt jou klacht sturen naar:

Secretariaat Klachten Intermetzo
Postbus 94
7200 AB Zutphen

Je mag ook mailen: klachtencommissie@intermetzo.nl

Careander
Ben je gekomen in ons gezinshuis via Careander?

Voorzitter klachtencommissie Clienten p/a Centraal Burea Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk
0341-467820

Back To Top