skip to Main Content
0341-432127 info@stalvanzundert.nl

Crisis

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat thuis wonen voor een kind/jongere echt (even) niet meer gaat. Kinderen/jongeren kunnen tijdens een crisis voor een korte tijd worden opgevangen. Bel naar 0341-432127 voor meer informatie.

Back To Top